Otwarte Zapisy Przykładowa Strona Rundy – Zapisy nie aktywne sam komunikat

Lista wejściówek ze statusem platności
# Zawodnik Nr. Startowy Opłacono Season Pass Opłata Sezonowa